all

נמצאו 11 מוצרים
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H9,550.מצב טורבו קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמןשליטה מרחוק במזגן באמצעות WIFI דרך הסמארטפון
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H12,290.מצב Turbo קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמןשליטה מרחוק במזגן באמצעות WI FI דרך הסמארטפון
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H17,712.מצב Turbo קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמןשליטה מרחוק במזגן באמצעות WI FI דרך הסמארטפון
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H9,550.מצב Turbo קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמן 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H12,290.מצב Turbo קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמן 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H17,712.מצב Turbo קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמן 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
עיצוב נקי ומודרני צבע אקרילי לבן.שלט רחוק נוח וקל להפעלה.תפוקה (בקירור) : BTU/H23,884מצב Turbo קירור מהיר של החלל בכ 47% מהזמןשליטה מרחוק במזגן באמצעות WI FI דרך הסמארטפון 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
דרוג אנרגטי Aטכנולוגיית ה INVERTER לפעולה שקטה וחסכונית בחשמל, חוסך עד 50% ממזגן רגיל.שמירה על טמפרטורה יציבה בעלת דיוק מרבי למניעת גלי חום וקורמניעת יבוש יתר במצב חימוםמנועי DC ביחידה הפנימית והחיצוניתשליטה מרחוק במזגן באמצעות WI FI דרך הסמארטפון
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
דרוג אנרגטי Aטכנולוגיית ה INVERTER לפעולה שקטה וחסכונית בחשמל, חוסך עד 50% ממזגן רגיל.שמירה על טמפרטורה יציבה בעלת דיוק מרבי למניעת גלי חום וקורמניעת יבוש יתר במצב חימוםמנועי DC ביחידה הפנימית והחיצוניתשליטה מרחוק במזגן באמצעות WI FI דרך הסמארטפון
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
דרוג אנרגטי Aטכנולוגיית ה INVERTER לפעולה שקטה וחסכונית בחשמל, חוסך עד 50% ממזגן רגיל.שמירה על טמפרטורה יציבה בעלת דיוק מרבי למניעת גלי חום וקורמניעת יבוש יתר במצב חימוםמנועי DC ביחידה הפנימית והחיצוניתשליטה מרחוק במזגן באמצעות WI FI דרך הסמארטפון
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910