all

נמצאו 80 מוצרים
כיריים 4 להבות HIGH LIGHTמשטח עמיד בפני חוםשמירת חום למשך כ 15 דקות לאחר כיבוי המבער לחיסכון באנרגיה
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
כיריים 4 להבות HIGH LIGHTלהבה כפולהTouch control system לוח בקרה רגיש למגעשמירת חום למשך כ 15 דקות לאחר כיבוי המבער לחיסכון באנרגיה
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
כיריים 4 להבות HIGH LIGHTלהבה כפולהTouch control system לוח בקרה רגיש למגעשמירת חום למשך כ 15 דקות לאחר כיבוי המבער לחיסכון באנרגיה
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
משטח זכוכית מחוסמת עמיד בחום4 להבות הצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
משטח זכוכית מחוסמת עמיד בחום4 להבות הצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
4 להבות בגדלים שוניםהצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער4 חיישני בטיחות המכבים את המבערים במקרה של דליפת גז
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
4 להבות בגדלים שוניםמבער טורבו להבה בתוך להבההצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער4 חיישני בטיחות המכבים את המבערים במקרה של דליפת גז
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
4 להבות בגדלים שוניםהצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער4 חיישני בטיחות המכבים את המבערים במקרה של דליפת גז
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
4 להבות בגדלים שוניםמבער טורבו להבה בתוך להבה הצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער4 חיישני בטיחות המכבים את המבערים במקרה של דליפת גז
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
4 להבות בגדלים שוניםמבער טורבו להבה בתוך להבה הצתה אלקטרונית נפרדת לכל מבער4 חיישני בטיחות המכבים את המבערים במקרה של דליפת גז
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910