all

נמצאו 14 מוצרים
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 6 תוכניות הדחה3 ממטרות מערכת המטרת מים ל 5 כיווניםגוף חימום נסתרניקוי במים חמים 40C 65Cתכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשהAqua Stop מערכת בקרת מים המונעת דליפות, הצפות או עליה במפלס המים.Residual Drying שימוש באוויר חם...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מערכת המטרת מים ל 5 כיוונים בקרה אלקטרונית, תצוגת LEDניקוי במים חמים 50C 70Cתכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשהטיימר השהייה עד 24 שעותRapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכיתResidual Drying שימוש באוויר חם לייבוש הכלים לאחר...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 6 תוכניות הדחה. 3 ממטרות. בקרה אלקטרונית.ניקוי במים חמים 70C. 40Cמערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.תכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.טיימר השהייה עד 24 שעות.Rapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכית...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות3 ממטרות. בקרה אלקטרונית.ניקוי במים חמים 65C. 40Cמערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.תכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.טיימר השהייה 3/6/9 שעותRapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכית.Aqua Stop מערכת בקרת...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 7 תוכניות הדחה.2 ממטרות עם מתז עליון נוסף.מערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.גוף חימום נסתר.ניקוי במים חמים 70C. 40Cתכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.לחצן חצי כמות.Aqua Stop מערכת בקרת מים המונעת דליפות, הצפות או עליה במפלס...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות.7 תוכניות הדחה.3 ממטרות בקרה אלקטרונית.גוף חימום נסתר.ניקוי במים חמים 70C. 35Cמערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.תכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.טיימר השהייה 24 שעות.Rapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכית.Aqua Stop...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשיםWash Auto תוכנית אוטומטית האומדת את רמת הלכלוך בכלים לטמפרטורת הניקוי הנדרשת
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתג עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים3 IN 1 7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתג עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים3 IN 1 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים 7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910