all

נמצאו 13 מוצרים
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 6 תוכניות הדחה3 ממטרות מערכת המטרת מים ל 5 כיווניםגוף חימום נסתרניקוי במים חמים 40C 65Cתכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשהAqua Stop מערכת בקרת מים המונעת דליפות, הצפות או עליה במפלס המים.Residual Drying שימוש באוויר חם...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 6 תוכניות הדחה. 3 ממטרות. בקרה אלקטרונית.ניקוי במים חמים 70C. 40Cמערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.תכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.טיימר השהייה עד 24 שעות.Rapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכית...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות3 ממטרות. בקרה אלקטרונית.ניקוי במים חמים 65C. 40Cמערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.תכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.טיימר השהייה 3/6/9 שעותRapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכית.Aqua Stop מערכת בקרת...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 7 תוכניות הדחה.2 ממטרות עם מתז עליון נוסף.מערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.גוף חימום נסתר.ניקוי במים חמים 70C. 40Cתכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.לחצן חצי כמות.Aqua Stop מערכת בקרת מים המונעת דליפות, הצפות או עליה במפלס...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות.7 תוכניות הדחה.3 ממטרות בקרה אלקטרונית.גוף חימום נסתר.ניקוי במים חמים 70C. 35Cמערכת המטרת מים ל 5 כיוונים.תכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשה.טיימר השהייה 24 שעות.Rapid תוכנית ניקוי מיוחדת להגנה על כלי זכוכית.Aqua Stop...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשיםWash Auto תוכנית אוטומטית האומדת את רמת הלכלוך בכלים לטמפרטורת הניקוי הנדרשת
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתג עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים3 IN 1 7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתג עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים3 IN 1 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים 7 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסףגוף חימום נסתרמרכך מים קשים 
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910
מבנה חדשני המעניק חוזק רב ויציבות 6 תוכניות הדחה2 ממטרות עם מתז עליון נוסף מערכת המטרת מים ל 5 כיווניםגוף חימום נסתרניקוי במים חמים 40C 65Cתכנית חזקה לכלים בעלי לכלוך קשהAqua Stop מערכת בקרת מים המונעת דליפות, הצפות או עליה במפלס המים.Residual...
להצעת מחיר ורכישה: 03-9535910