שאלות נפוצות

1. עליך לבקש מהלקוח לשים סרט ב DVD / וידאו.    א. במידה ויש התאמה בין הקול לתמונה בסרט DVD / וידאו : עליך להפנות את הלקוח  לחברת          הכבלים.    ב.  במידה ואין התאמה בין הקול לתמונה בסרט DVD / וידאו:           עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.   2.  במידה וטכנאי כבלים / לווין ביקר בבית הלקוח וקבע כי הממיר תקין,       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
במידה ולקוח מתאר כי תמונתו מרצדת / קופצת: 1. עליך לבדוק עם הלקוח האם ברשותו מכשירים נוספים המחוברים ל - LCD. לדוגמא: DVD / וידאו /     ממיר וכדומה. 2. במידה ויש ברשותו מכשיר נוסף - עליך לברר עימו, האם הריצוד מופיע גם בזמן הפעלת המכשיר     הנוסף.          א.  במידה וכן מופיע - עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.        ב.  במידה ולא מופיע - עליך לעדכנו שהריצוד נובע מהמכשיר הנוסף המחובר ל - LCD.               לדוגמא: אם מדובר בממיר - עליך להפנותו לחברת הכבלים.   
1. עליך לבדוק עם הלקוח אם הוא רואה חיווי של המסך:      א. האם המסך מציג מספר ערוץ כאשר לוחצים על ערוץ כלשהו.     ב. האם המסך מציג את סרגל הוליום כאשר מגבירים ומנמיכים.     ג. האם המסך מציג תפריט בעת לחיצה על כפתור MENU.      המסך מציג חיווי (אחד מסעיפים א' עד ג' מתקיים) -        עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.      המסך אינו מציג חיווי -       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.  2.  במידה ויש חיווי ואין תמונה עלייך לוודא עם הלקוח האם מחובר לממיר דיגיטלי, במידה ומחובר     לממיר  דיגיטלי, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  3.  במידה וללקוח ממיר אנלוגי / שקע אנטנה: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
1. עליך לוודא מול הלקוח האם קיים ניילון נצמד על גביי המסך.2. במידה וקיים ניילון נצמד, עליך לעדכן את הלקוח כי הוא מיועד להגנה על המסך מפני שריטות,     וניתן  להסירו.3.  במידה ולא קיים ניילון נצמד ויש שריטות על גבי המסך, עליך לפתוח פעילות מסוג: עליך להפנות את        הלקוח למרכז שירות קו חום.
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום  דגשים לנציג לא מדובר בתקלה אלה בהפעלה אוטומטית של כתוביות טלטקס.  
יש לנסות ולהחליף פורמט צפיה (16/9 ל- 4/3 או 4/3 ל- 16/9 ) במידה והלקוח לא מצליח להחליף פורמט צפיה, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.
1. עליך לשאול את הלקוח האם התופעה מתרחשת בכל הערוצים. 2. התופעה מופיעה בכל הערוצים:   א. עליך להסביר ללקוח כי מדובר בפיקסלים שרופים, במידה ומדובר על עד 3 פיקסלים שרופים,       הדבר תקין ועומד בהגדרות היצרן.   ב. במידה ולקוח לא מקבל זאת או שמדובר ביותר מ - 3 פיקסלים שרופים,       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. עליך לפתוח פעילות מסוג: רישום שיחה, סיווג: כללי. במקביל, עליך לשלוח מייל מתוך הפעילות, למרכז השירות הרלוונטי אליו הלקוח הופנה, ולציין בתיאור הכללי כי במידת הצורך יש לעדכן את מנהלת התחום הרלוונטית מבית הלקוח. 3. התופעה לא מופיעה בכל הערוצים / לא ניתן להבין את מהות התקלה:    עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
עליך לבדוק באיזה טווח של זמן מדובר. עד 30 שניות:   עליך להסביר ללקוח כי מדובר במצב תקין וכי מדובר בטווח זמן סביר ששפופרת המסך צריכה בכדי להקרין תמונה אחרי ההדלקה.מעל 30 שניות:  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
עליך לעדכן את הלקוח כי לא מדובר בתקלה ,פסי המידע ודפי המידע של חברות הכבלים והלווין מרצדים וייתכן וירצדו אף ב - LCD, מדובר בשידור של חברות הכבלים והלווין.    דגשים לנציג שים לב,חברת הכבלים שינתה את פס המידע מצבע כחול לאדום ,זוהי לא תקלה.  
1. עליך לבקש מהלקוח לבדוק את חיבורי כבל החשמל לשקע בקיר.  2. עליך לבקש מהלקוח לנסות להדליק את המכשיר מהפנל בחזית מכשיר ה-LCD.  3. עליך לבקש מהלקוח לבדוק כי לחצן ההפעלה לחוץ (לחצן ההפעלה נמצא בצד האחורי שמאלי או     ימני, בהתאם לדגם המכשיר),במידה ולא לחוץ - עליו ללחוץ על לחצן ההפעלה ולנסות להפעיל את     מכשיר ה-LCD דרך השלט.   4.  מכשיר נדלק מהפנל אך לא מהשלט:    עליך להפנות את הלקוח למרכזי שירות ולהגיע עם השלט.  5.  מכשיר עדיין לא נדלק:     עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
עליך לבדוק עם הלקוח מחובר לממיר דיגיטלי / אנלוגי או לשקע אנטנהחיבור לממיר דיגיטלי: עליך לבקש מהלקוח להעביר לערוץ ה - AV בעזרת שלט הטלויזיה.במידה והלקוח לא מסתדר - עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. חיבור לממיר אנלוגי/לשקע אנטנה: עליך לעדכן את הלקוח כי שירות הערוצים האנלוגיים ירד (הפסיק) במרץ 2011. לכן, כל עוד מחובר בכבל RF (כבל המחבר בין האנטנה למסך) לא יוכל לקלוט את השידורים. 
עליך לעדכן את הלקוח כי הופעת מסך שחור במעבר בין ערוצים הינה תופעה תקינה ואינה מעידה על תקלה.     דגשים לנציג יש לעדכן את הלקוח כי פרקי הזמן עשויים לגדול במקרה של חיבור באמצעות ממיר כבלים.  
עליך לבקש מהלקוח לבדוק אם מופיעים שובלים במכשיר הוידאו / DVD.  * לא מופיעים שובלים וידאו/DVD - עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.  * מופיעים שובלים בוידאו/DVD: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
לקוח התאר כי תמונה מתכווצת או מתרחבת מעבר למסגרת / תרגום נעלם,  א. עליך לעדכן את הלקוח כי עליו לנסות ולהחליף פורמט צפיה (16/9 ל- 4/3 או 4/3 ל- 16/9) ב. במידה וזה לא עוזר / לקוח לא יודע איך, עליך לפתוח פעילות     מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
1. עליך לעדכן את הלקוח כי אות השידור עלול להשתבש ממקורות מתח אחרים כמו מכשירי חשמל   ביתיים וטלפונים ניידים לפרקי זמן קצרים.2. עליך לבדוק עם הלקוח האם התופעה מתרחשת גם     ב - DVD / וידאו, עליך לבקשה מהלקוח לנתק את הכבל מהשקע שבקיר:    א. במידה וכן, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.    ב. במידה ולא, עליך לעדכן את הלקוח שעליו להחליף כבל / לפנות לחברת הכבלים.3. במידה ולקוח מעוניין בהסבר על החלפת כבל עליך לפתוח פעילות מסוג:    תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1. עליך לשאול את הלקוח האם התופעה מתרחשת בכל הערוצים.2. במידה וזה קיים בכל הערוצים מדובר בפיקסלים שרופים,     א. ב מידה ומדובר על עד 3 פיקסלים שרופים, ע ליך לעדכן את הלקוח  כי הדבר תקין ועומד בהגדרות        היצרן.    ב.  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. 3. תופעה לא מופיעה בכל הערוצים / לא ניתן להבין את מהות התקלה:    עליך לפתוח פעילות מסוג תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1.  במידה והשוליים השחורים מופיעים בכל הערוצים עליך לבקש מהלקוח לנסות ולהחליף פורמט צפיה   (16/9 ל- 4/3 או 4/3 ל- 16/9)  במידה וזה לא עוזר או שהלקוח לא מצליח להחליף  פורמט צפיה    עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  2. במידה והשוליים השחורים מופיעים בערוץ אחד בלבד, עליך להסביר ללקוח כי מדובר בשידורי    הערוץ (לא מדובר בתקלה) ולא בבעיה בהגדרות.   
1. עליך לוודא עם הלקוח שמחובר ממיר דיגיטלי.2. במידה ומחובר ממיר דיגיטאלי לטלוויזיה, עליך להסביר ללקוח כי הממיר הוא ה"שולט"והשהיית     התמונה אינה תקלה אלא תגובה של הממיר.3. במידה והתמונה קפאה לחלוטין / הופיעו משבצות על המסך זוהי תקלה בממיר הדיגטלי ,    צריך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.
עליך לוודא כי קיים ממיר המחובר למוצר.א. במידה וקיים ממיר, עליך לבקש מהלקוח לנתקו ל - 2 דקות ולחברו חזרה. כמו כן עליך להסביר     ללקוח  כי מה שמתאר קשור לממיר ולא למוצר.ב. במידה ולא קיים ממיר / הלקוח לא מקבל את ההסבר שנמסר בסעיף א',     עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
במידה ולקוח פונה ומתאר כי בעת קבלת שיחת טלפון (מזוהה) במכשיר הטלפון שברשותו, עולה הצג של YES (הכחול) ועליו מספר הטלפון, עליך:1. לוודא כי ללקוח ממיר (מפענח) של YES MAX וכי הוא מחובר לקו הטלפון בבית.2. עליך להסביר ללקוח כי לא מדובר בתקלה אלא בפונקציית ממיר (מפענח) ה - YES MAX.3. במידה ולקוח מבקש להוריד / לנטרל את הפונקצייה הזו, עליך להפנות את הלקוח לחברת YES
במידה ולקוח מתאר כי מופיעים לו כתמים ירוקים על המסך, עליך לוודא עם הלקוח אם הכתמים הירוקים מופיעים גם בצפייה ממקור אחר כגון DVD, מחשב: 1. במידה והכתמים אינם מופיעים, עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים. 2. במידה והכתמים מופיעים, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום  דגשים לנציג 1. מספר טלפון YES / הוט 
עליך לבקש מהלקוח להחליף סוללות בשלט.2. עליך לבדוק אם קיים בורר הפעלה למוצר - במידה וקיים עליך לבדוק אם בורר ההפעלה על מצב TV. 3. עליך לוודא עם הלקוח כי מרחק השלט מה LCD  אינו עולה על 5 מטרים.4. עליך לשאול את הלקוח האם קיים ממיר בבית?    קיים ממיר:      עליך לשאול את הלקוח האם השלט של הממיר מפעיל את מכשיר ה LCD?     השלט של הממיר מפעיל את מכשיר ה LCD:    עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות  עם השלט.    השלט של הממיר לא מפעיל את מכשיר ה LCD או לא קיים ממיר:    1. עליך לבקש מהלקוח לכבות ולהפעיל את המכשיר מהכפתור הראשי ולא באמצעות השלט.   2. עליך לבקש מהלקוח לנסות כעת לכבות ולהדליק את המכשיר מהשלט.   3. במידה ועדין לא ניתן לכבות ולהדליק בעזרת השלט: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.      דגשים 1. במידה ומדובר ב-LCD של האייר, עליך לבדוק עם הלקוח האם בשלט שלו יש כפתור שרשום עליו SELCT 2. במידה ולקוח מאשר שאכן בשלט שלו יש כפתור SELCT, עליך לעדכן לקוח שעליו ללחוץ על הכפתור ולבדוק האם השלט מגיב. 3. במידה והשלט אינו מגיב גם לאחר ביצוע פעולה זו, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות  הקרוב לאזור מגוריו.    
1. עליך לבקש מהלקוח להחליף סוללות בשלט. 2. עליך לוודא עם הלקוח כי מרחק השלט מה LCD  אינו עולה על 5 מטרים. 3. עליך לשאול את הלקוח האם קיים ממיר בבית?    קיים ממיר:      עליך לשאול את הלקוח האם השלט של הממיר מפעיל את מכשיר ה LCD?     השלט של הממיר מפעיל את מכשיר ה LCD:    עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות  עם השלט.    השלט של הממיר לא מפעיל את מכשיר ה LCD או לא קיים ממיר:    1. עליך לבקש מהלקוח לכבות ולהפעיל את המכשיר מהכפתור הראשי ולא באמצעות השלט.   2. עליך לבקש מהלקוח לנסות כעת לכבות ולהדליק את המכשיר מהשלט.   3. במידה ועדיין לא ניתן לכבות ולהדליק בעזרת השלט: עליך לתאם שירות טכנאי ללקוח.
כאשר הלקוח מתאר כי הבחין בהתנגשות תדרים במכשיריו החשמליים כגון: 1. שלט הטלוויזיה משפיע על המערכת / DVD  2.  שלט המערכת / DVD מושפע מן הטלווזיה. 3. שלט המערכת / DVD משפיע על הטלוויזיה.    אופן הטיפול 1. במידה ומדובר באחד מהדגמים הבאים:37A3000 37C3000 37WL68 37WL67 42A3000 42C3000 42WL67 42WL68 47WL66 47WL68 סדרת A3500 עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום  דגשים לנציג במידה ומדובר במערכת קולנוע ביתית מדגם SD-47 עליך לציין בקריאת השרות כי מדובר בהתנגשות תדרים וכי יש להצטייד בדיסק תיקון. 
1. עליך לבקש מהלקוח להחליף סוללות בשלט (הכוונה לשלט המקורי). 2. עליך לוודא עם הלקוח כי כפתור שינוי מצב שליטה (קיים בחלק ממכשירי טושיבה), נמצא במצב TV .    כפתור זה נמצא בצד השמאלי של השלט (ראה תמונה).3. עליך לבקש מהלקוח לנתק את הטלוויזיה מהחשמל עד כיבוי נורת הביקורת האדומה ולחבר חזרה ולנסות      להפעיל מהשלט.5. במידה ועדין לא נמצא פיתרון עליך להפנות את הלקוח לפעילויות מסוג: תמיכה טכנית.    
1.       עליך לעדכן את הלקוח כי קוד השלט נקבע ע"י יצרן השלט.2.        עליך לברר עם הלקוח האם הוא מנוי לחברת YES / HOT: א. במידה והלקוח מנוי בחברת YES (לווין) – עליך לברר עימו איזה סוג של שלט יש ברשותו ומה מותג ה-LCD שברשותו:  במידה ומדובר במסך HAIER ובשלט YES המגיע עם ממיר HD – ראה תמונה  , עליך לפתוח  פעילות לתמיכה טכנית.  במידה ומדובר במותג אחר / בשלט אחר (לא HD) – עליך להפנות את הלקוח לחברת YES לצורך קבלת קודים רלוונטיים בהתאם למותג ה-LCD שברשותו.   ב. במידה והלקוח מנוי בחברת HOT (חברת הכבלים) - עליך להפנות את הלקוח לחברת HOT        לצורך קבלת קודים רלוונטיים בהתאם למותג ה-LCD שברשותו.  דגשים לנציג אין לחברת ניופאן קודים לשלטים 
במידה והלקוח מתאר שעוצמת הקול נמוכה ב LCD של HAIER מדגמים L-22T1 / L-19T1 ,עליך להסביר ללקוח שאפשרות להגברת הווליום ניתן לעשות רק על ידי טכנאי ולא בטלפון. במקרה זה,עליך לפתוח פעילות מסוג:שירות חוץ, סיווג: תיקון.
1. עליך לעדכן את הלקוח כי בממירים של חברת הלויין קיימת שליטה נפרדת על עוצמת השמע. 2. עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים/ הלווין לצורך כיוון עוצמת השמע דרך הממיר. 3. במידה ולקוח פונה לניופאן לאחר בדיקת הנושא עם חברת הכבלים / הלווין והוא מציין כי עדיין עוצמת     השמע נמוכה, עליך עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לבקש מהלקוח להדליק את המכשיר ולהנמיך את הווליום. 2. עליך לבקש מהלקוח לכבות ולהדליק את המכשיר.     א.  במידה והמכשיר נדלק ועוצמת הקול עדיין גבוהה, עליך להפנות את הלקוח          למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.     ב. במידה והמכשיר נדלק ועוצמת הקול נמוכה עליך לעדכן את הלקוח כי המכשיר תקין.
עליך לבדוק עם הלקוח האם הזמזום נובע מהממיר או מה - LCD, ע"י ניתוק הממיר מהחשמל.  זמזום מהממיר: עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים. זמזום מהטלויזיה: עליך לבדוק עם הלקוח האם הזמזום נשמע חזק וברור ממרחק של שני מטרים, במידה וכן: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.  
1. במידה והלקוח לא מצליח להגביר או להנמיך באמצעות השלט של ממיר הכבלים / לווין בלבד (כלומר       הוא מצליח להגביר ולהנמיך באמצעות שלט הטלויזיה):    עליך להפנות את הלקוח אל חברת הככלים / לווין. 2. במידה והלקוח לא מצליח להגביר / להנמיך באמצעות השלט המקורי של הטלויזיה:     א. עליך לוודא עם הלקוח שהסוללות שלו תקינות.     ב. עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לנסות לבדוק עם הלקוח האם הרעש שונה מהרגיל.2.  במידה והלקוח מתלונן על רעש חזק מאוד, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום      לטובת תיאום טכנאי.   דגשים לנציג עליך לעדכן את הלקוח כי בדגמי טושיבה  רעש בהדלקה הנשמע כמעין זרם העובר במסך הוא מצב תקין, זוהי מערכת הנועדה לנטרל השפעות אלקטרו מגנטיות על המסך.  
עליך לעדכן את הלקוח כי שידורי הפרסומות משודרים בעוצמת קול גבוהה יותר מהשידורים הרגילים במטרה למשוך את תשומת לב הצופים, אין מדובר בתקלה. 
עליך לעדכן את הלקוח כי התקתוק הוא קול חריקה המופק כאשר מארז ה - LCD מתכווץ ומתרחב כתוצאה משינוי טמפרטורה, תופעה זו מופיעה בעיקר לאחר כיבוי ה - LCD,זוהי תופעה תקינה ואינה מעידה על תקלה.    דגשים לנציג יש לשים לב,לקוח הפונה בעקבות רעשים חזקים וחריגים, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי. 
עליך לבדוק אם ללקוח יש ממיר דיגיטלי (HOT / YES)?  קיים ממיר דיגיטלי: עליך לעדכן את הלקוח כי בחיבור של ממירים דיגיטליים לא יופיע חיווי עבור שידורים סטריאופוניים מהסיבה שפענוח השמע הסטריאופוני מתבצע בממיר עצמו ולא ב - LCDלא קיים ממיר דיגיטלי: עליך לבדוק בדף מוצר טכני אם בדגם המדובר קיימת תכונת NICAM STEREO ,במידה ודגם ה - LCD אינו כולל תכונה זו ,עליך להסביר ללקוח כי ה - LCD אין יכולת לפענח שידורים סטריאופוניים. לא קיים ממיר דיגיטלי אך קיימת תכונת NICAM STEREO : עליך להפנות את הלקוח  למרכז שירות קו חום
1. עליך לבדוק עם הלקוח אם קיים ברשותו ממיר דיגיטלי.    על הלקוח לנתק את הממיר הדיגיטלי משקע החשמל למשך כדקה ולהחזירו.    במידה והתקלה לא נפתרה עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי. 2. במידה ולקוח לא שומע קול בממיר הדיגיטלי ולא ב DVD, עליך להפנות את הלקוח     למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.  3. במידה וללקוח אין ממיר דיגיטלי או אין DVD עליך לפתוח פעילות מסוג:      תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1. עליך לעדכן את הלקוח כי אין מדובר בתקלה ולעיתים כאשר שידורי השמע הסטריאופונים לא יציבים     {בעיקר בערוץ 1 או ערוץ 2 } עוצמת הקול משתנה וזה מלווה לעיתים גם בהפסקה זמנית בשמע. 2. עליך לעדכן את הלקוח כי תופעה זו פחות נפוצה כאשר מחוברים לממיר הדיגיטלי. 3. במידה ותופעה זו מופיעה אף בממיר הדיגיטלי, עליך לבקש מהלקוח לבדוק את השמע    באמצעות חיבור למכשיר DVD / וידאו. 4.  במידה ותופעה זו עדיין מופיעה: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.   
במידה ונורית חיווי מהבהבת,עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. במידה ולקוח שואל האם קיימת כניסת VGA / D-SUB למכשיר ה - LCD שברשותו, עליך תחילה לבדוק     במפרט הטכני של המוצר בשדה: "חיבורים" האם מצויין מידע זה.2. עליך לעדכן את הלקוח כי מסכי LCD טושיבה מסדרת AV500P (בסיומת P בלבד) לא קיים חיבור    מסוג זה. 3. במידה וללקוח LCD טושיבה מסדרת AV500P והוא מעוניין לחבר מחשב למסך ה - LCD, עליך לעדכנו     כי יכול להשתמש בחיבור HDMI.4. במידה והלקוח אינו מסתדר,  עליך לפתוח פעילות מסוג תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר
כאשר לקוח מציין כי ניסה לחבר ממיר דיגיטלי (של הוט) תומך HD למכשיר שברשותו והוא הבחין כי לא קיים כניסה / חיבור  HDMI, עליך  לבדוק במפרט הטכני בשדה: "חיבורים" האם מצויין מידע זה: 1. במידה וכן מופיע  -  עליך לעדכן את הלקוח שמוצרו אכן תומך HDMI.  2. במידה ולא מופיע -  עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר
במידה ולקוח שואל מהו תקן VESA או האם התקן קיים במתקני התלייה לקיר שניופאן משווקת, תוכלו להיעזר בתשובה להלן :תקן VESA הוא תקן של מכון התקנים למתקני התליה (ולא ל- LCD / פלזמה). התקן קובע את המרחק בין הברגים ומשקל הקיבוע (משקל שהמתקן יכול לשאת). כל מתקני התליה שבהם ניופאן משתמשת במהלך ההתקנות לקיר של LCD או פלזמה הן אכן בעלות תקן VESA.  
1.  עליך לעדכן את הלקוח כי התקלה בממיר המחובר ל - LCD. 2.  עליך להפנות את הלקוח אל חברת הכבלים / לווין 
פלאסמה, LCD וטלוויזיה נכבית / נדלקת לסירוגין: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לבדוק עם הלקוח האם המפסק הראשי נמצא במצב OFF, בנוסף עליך לבקש מהלקוח לנתק את המכשיר מהחשמל למשך 10 שניות ולאחר מכן לנסות להפעיל את המסך מחדש. 2. במידה והמכשיר עדיין לא נדלק עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לוודא עם הלקוח כי המכשיר מחובר לשקע חשמל. (עליך לוודא חיבורים משני הצדדים)  2. עליך לוודא עם הלקוח אם קיים מתג ראשי ON / OFF שמנטרל את המסך מהחשמל 3. יש לנסות להדליק את המכשיר בעזרת הכפתור שעל גבי המסך עצמו (לא בעזרת השלט). 4. במידה ועדיין לא מסתדר - עליך להפנותו למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לנסות לבדוק עם הלקוח האם הרעש שונה מהרגיל?2.  במידה והלקוח מתלונן על רעש חזק מאוד: עליך להפנותו למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.   דגשים לנציג עליך לעדכן את הלקוח כי בדגמי טושיבה, רעש בהדלקה הנשמע כמעין זרם העובר במסך הוא מצב תקין, זוהי מערכת הנועדה לנטרל השפעות אלקטרו מגנטיות על המסך 
עליך לשאול את הלקוח האם הדליק את המכשיר והוא כבה באופן חד פעמי לאחר 15 דקות?מכשיר כבה: עליך להסביר ללקוח כי כנראה הוא לחץ על מקש ה- SLEEP TIMER (לחצן שמפעיל טיימר כיבוי) בשלט וכי עליו ללחוץ שוב על לחצן ה - SLEEP על מנת לבטל את פעולת הכיבוי העצמאי. 1. עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 2. במידה ועדיין לא מסתדר -  עליך הפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לצורך תיאום טכנאי
1. עליך לעדכן לקוח כי:      א. מכשירי ה - LCD מצוידים במפענח טלטקסט לועזי בלבד, כמו כן - לא  קיימת אפשרות להתקין         מפענח טלטקסט בעברית.     ב. טלטקס יופיע במידה והערוץ משדר או מאפשר את שירות ה - TXT.       ג. במפרטים הטכניים מטעם ניופאן, ניופאן אינה מתחייבת לתמוך בתכונה זו. דגשים: א.  שידורי טלטקסט בעברית יופיעו בסימנים לא מזוהים.           ב.  טלטקסט משודר רק דרך כבל האנטנה.
עליך לעדכן את הלקוח כי בחלק מהדגמים נורית החיווי נשארת אדומה גם לאחר ההדלקה וכי   לא מדובר בתקלה במכשיר.    
במידה ולקוח מעוניין בתמיכה אודות פירוק סטנד שולחני, עליך לפתוח פעילות מסוג:      תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.     פנימי: משה התומך הטכני מאלקטרוניקס פרו יחזור ללקוח.
1. במידה ולקוח מתאר כי בחלק התחתון של ה - LCD ישנו מעין חור / חלל שיש צורך לסוגרו, עליך לעדכנו     כי לא מצורף פקק / שסתום הסוגר את הכניסה של המעמד השולחני. 2. במידה ולקוח אינו מקבל תשובה זו,  עליך לפתוח פעילות מסוג שיחת מנהל, סווג: מוצר
במידה והלקוח מתאר כי רכש LCD FULL HD וקיבל את המוצר באריזה עליה מצויין שהמוצרהינו HD READY, עליך לפתוח פעילות מסוג: שיחת מנהל, סיווג: מוצר
1. עליך לעדכן את הלקוח כי אין אחריות על קורוזיה (חלודה).2. עליך לתאם שירות טכנאי לבדיקת המוצר (הטכנאי יבדוק במה מדובר ויטפל בהתאם בפניית הלקוח).   ראה תיאום שירות טכנאי ראה טבלת יישובים לפי מרכזי שירות בית - קו חום  ראה רשימת מרכזי שירות בית - מוצרי הקרנה 
1. במידה ולקוח פונה ומתאר כי מסך ה - LCD שברשותו מתחמם, עליך לעדכנו כי מדובר בתכונה תקינה   של  המוצר.2.  במידה והלקוח לא מקבל זאת, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
 High Definition - HD - שידור בהפרדה גבוהה. זוהי שיטת שידור דיגיטלית ברזולוציה גבוהה משמעותית מהפורמטים המקובלים היום, המייצרת תמונה מפורטת יותר, חדה יותר ומדויקת יותר, בה ניתן להבחין בפרטים הקטנים ביותר.  לשיטה זו שני סוגי רזולוציות: 1. HD Ready - קיימת במסכים בעלי רזולוציה 1366X768 ומעלה.    רזולוציה זו מאפשרת להציג תמונה בעלת 720P.  2. FULL HD - קיימת במסכים בעלי רזולוציה 1920X1080 בלבד.     רזולוציה זו מאפשרת להציג תמונה בעלת 1080P וקיימת במסכים בגודל "42 ומעלה.  3. ההבדלים באיכות בין HD Ready ל - FULL HD באים לידי ביטוי רק בשידורי HD. בשידור טלוויזיה     רגיל אין כל הבדל בין השניים, כלומר שהאיכות משתנה בהתאם לתוכן המשודר. ככל שאיכות השידור     גבוהה יותר רצוי שהמסך יהיה FULL HD  אבחנה  כיצד נבצע אבחנה עם הלקוח בין השיטות : 1. מכשירים המיוצרים במזרח - היצרן מציין על גבי האריזה את דגם המוצר בלבד ללא התייחסות לשיטת     השידור.     עליך להסביר ללקוח כי עליו לבצע את האבחנה לפי הרזולוציה הרשומה בקטלוג / בחוברת ההפעלה       בעברית (ראה הגדרות). 2. מכשירים המיוצרים באירופה - היצרן מציין על גבי האריזה את דגם המוצר וכי שיטת השידור     HD-RAEDY בלבד.     עליך להסביר ללקוח כי כך נהוג באירופה וכי עליו לבצע את האבחנה לפי הרזולוציה הרשומה בקטלוג או      בחוברת ההפעלה בעברית (ראה הגדרות).    דגשים  1. סדרות ה - FULL HD  המשווקות בניופאן הן: Z3500, Z3030, XF350 / 351, X3500. 
1. במידה ולקוח מעוניין לברר מהו פאנל מסך LCD / פלזמה, עליך לעדכנו כי:    א. פאנל מסך הוא הזכוכית בלבד (ללא מסגרת, רגלית, רכיבים אלקטרוניים)    ב. ראה דוגמא:  2. במידה ולקוח מעוניין לרכוש פאנל מסך LCD / פלזמה, עליך לפעול לפי נוהל רכישת פאנל מסך  
במידה והלקוח מתאר כי פס הבלוליין אינו עובד (אינו דולק), עליך לעדכנו כי הפס הוא אינו מנורה ואינו יכול להידלק, אלא הוא פס צבע בגימור של מסגרת ה - LCD.
במידה ולקוח מתאר כי בכל הדלקה של מסך ה - LCD קופץ תפריט ההגדרות / עדכון פרטים( QUICK SETUP ) עליך להבחין בין שני מקרים: א. במידה ומדובר בדגמים AV-500 / AV-550 עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. ב. במידה ומדובר ביתר הדגמים, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
במידה ולקוח מעוניין לנקות את מסך ה - LCD: 1. עליך לעדכן את הלקוח כי עליו להשתמש במטלית רכה מבלי להפעיל לחץ. 2. עליך לבדוק במחירון אביזרים איזה חומרי ניקוי קיימים ולהציע ללקוח. 3. עליך להסביר ללקוח כי עליו להתיז מעט חומר ניקוי המיועד לניקוי מסכי LCD על המטלית הרכה ולנגב      ללא הפעלת לחץ. 4. עליך לעדכן את הלקוח כי חל איסור מוחלט לנקות עם חומר ניקוי לחלונות,שמשות,מראות וכו'.    דגשים לנציג  ניופאן ממליצה להשתמש במטלית מסוג מיקרופייבר לניקוי המסך. 
1. במידה ולקוח פונה ומתאר כי המסך נכבה לבד, עליך לעדכנו כי עליו לבצע את הפעולות הבאה:     א. ללחוץ בשלט כל כפתור MENU     ב. ללחוץ על הכפתור עם החץ ימינה ל - Preference.     ג. ללחוץ על הכפתור עם החץ למטה עד לאופציה Energy Saving Settings     ד. ללחוץ על כפתור OK (האמצעי)     ה. ללחוץ על הכפתור עם החץ ימינה בכדי לשנות את הכיתוב ל - Off.          2. במידה ולקוח אינו מסתדר, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.
1. במידה ולקוח פונה ומתאר כי על גבי המסך מופיעה פרסומת עם הלוגו של טושיבה, עליך לעדכנו     כי עליו לבצע את הפעולות הבאה:     א. ללחוץ בשלט כל כפתור MENU     ב. ללחוץ על הכפתור עם החץ ימינה ל - Setup (אייקון של שמש / גלגל שיניים).     ג. ללחוץ על הכפתור עם החץ למטה עד לאופציה Location     ד. ללחוץ על הכפתור עם החץ ימינה בכדי לשנות את הכיתוב ל - Home.          2. במידה ולקוח אינו מסתדר, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.
 במידה ולקוח פונה ומתאר כי התמונה מתוחה וגולשת מגודל המסך: 1. במידה והמכשיר מחובר בחיבור S-VIDEO, עליך לתאם מתקין לעדכון גרסה.2. עליך לשלוח מייל למנהל פרוייקטים עם פרטי הקריאה ולציין כי מדובר בעדכון גרסה.   דגשים לנציג שים לב: אין כרגע את התוכנה לקבלני השירות ברחבי הארץ הנוהל מתייחס לאיזור שירות של ניופאן בלבד. 
כאשר לקוח מתאר בפניך כי מסך הטלוויזיה מחובר לאנטנה וכעת אין לו תמונה:  1. עליך לבדוק עם הלקוח האם הוא מחובר לממיר דיגיטלי או האם יש לו ממיר מובנה במסך. במידה והלקוח     מעדכן אותך כי אין ברשותו ממיר עליך לעדכן את הלקוח: 2. עליך לעדכנו כי בחודשים האחרונים הוחלט במדינת ישראל לכבות את המשדרים ובעקבות      כך לא ניתן לקלוט ערוצים דרך האנטנה.  3. עליך לעדכן את הלקוח כי בכדי לצפות בתמונה, עומדות בפניו מספר אפשרויות:      א. לרכוש ממיר דיגיטלי הנקרא: "עידן פלוס" (הכולל חמישה ערוצים: 1,2, 10, 33, 99)      ב. לחבר ממיר דיגטלי של "חברת הכבלים הוט או הלווין" (ראה טלפונים של חברות שונות)       ג. לרכוש ממיר דיגיטלי של פילוט דרך סניף שופרסל הסמוך לאזור מגוריו / גרונדיג - ראה רשימת חנויות 4. במידה ולקוח מציין כי מחובר לשירות הוט אנלוגי ומעוניין בעזרה בביצוע סריקת ערוצים, עליך לפתוח       פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.
 אופן הטיפול  1. במידה ולקוח פונה בבקשה לשינוי פורמט תמונה, עליך להבחין תחילה במותג: א. תפעול במסכי טושיבה החדשים סדרות ה - AV 500,550, 600      1. עליך ללחוץ על לחצן ה - Quick שמעל לחצן ה - OK.     2. תפתח ללקוח טבלה כמתואר בתמונה, עליך להסביר ללקוח כי עליו לרדת לשורה השניה         " Picture Size" בעזרת החיצים הנמצאים סביב לחצן ה - OK.      3. לאחר שהשורה מודגשת בצבע, עליך להסביר ללקוח כי עליו לעבור עם החץ ימינה         למצב התמונה הרצוי.כמו כן, עליך להסביר ללקוח כי לטובת אישור עליו ללחוץ על לחצן ה - OK  ב. תפעול במסכי טושיבה הפחות חדשים סדרות SL, RV, XV וכן במסכי HAIER:        1. עליך להסביר ללקוח כי עליו ללחוץ על לחצן "Picture size selection" / "תצורת תמונה".     2. כל לחיצה על הכפתור המסומן מחליפה את פורמט התמונה: 4:3, 16:9, Wide, Super Live וכדומה. תמונת השלט במסכי HAIER 2. במידה והתפעול עם הלקוח לא הצליח, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר      לתעד בשדה "תיאור כללי" את דברי הלקוח ובנוסף, עליך למסור ללקוח את  תיאום ציפיות לחזרה. 
1. במידה ולקוח מוסר כי בחיבור USB למסך LCD HAIER מסדרת K אינו יכול לצפות בכתוביות בעברית,     עליך לוודא  עם הלקוח האם הכתוביות מצורפות בתור קובץ נפרד מהסרט או האם מובנות בתוך הסרט.    א. במידה ומדובר בקובץ נפרד - עליך להסביר ללקוח כי המסך אינו תומך בכתוביות בעברית.    ב. במידה ומדובר בכתוביות מובנות - עליך לפתוח פעילות לתמיכה הטכנית
במידה ולקוח מתאר כי מופיע על המסך כתם שחור / לבן,  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
במידה ולקוח פונה ומתאר כי המסך מציג תמונה חשוכה: 1. עליך לבדוק עם הלקוח כי פונקציית הבהירות נמצאת במקסימום. 2. במידה ופונקציית הבהירות במקסימום והתמונה עדיין חשוכה,        עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
1. עליך לבקש מהלקוח לשים סרט ב DVD / וידאו.    א. במידה והתמונה תקינה עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.    ב. במידה ועדיין מופיעה התקלה: עליך לתאם שירות טכנאי ללקוח. 3.  במידה וטכנאי כבלים / לווין ביקר בבית הלקוח וקבע כי הממיר תקין,      עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
1. במידה והתקלה מופיעה בשידורי טלוויזיה (ממיר / אנטנה), עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.2. במידה והתקלה מופיעה בשידורי DVD,  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
1. במידה והתקלה מופיעה בשידורי טלוויזיה (ממיר / אנטנה), עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.2. במידה והתקלה מופיעה בשידורי DVD,  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
במידה והלקוח מתאר כי אין אפשרות לראות את כל הערוצים / רואים רק מספר מסויים של ערוצים / אין אפשרות לכוון תחנות לכל הערוצים: 1. עליך לבקש מהלקוח לבצע סריקה של תחנות הטלוויזיה:      א.  במידה והלקוח אינו מסתדר, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.       ב. במידה והלקוח הצליח לסרוק עצמאית את תחנות הטלוויזיה ועדיין רואה רק חלק מהערוצים,         עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
במידה ולקוח מתאר כי במהלך הצפייה התמונה הופכת לשחור לבן, וכן זה מתרחש אף ב - DVD, עליך לתאם שירות טכנאי ללקוח.          ראה טבלת יישובים לפי מרכזי שירות בית - קו חום ראה רשימת מרכזי שירות בית - מוצרי הקרנה 
לקוח המתאר כי בחלק מהתמונה לא רואים טוב / חלק ממקטע מסוים בתמונה אינו נראה טוב, עליך לתאם שירות ללקוח.ראה טבלת יישובים לפי מרכזי שירות בית - קו חום ראה רשימת מרכזי שירות בית - מוצרי הקרנה 
 1. במידה יש סימן חיווי (לדוגמא הפס של הווליום מוצג על הטלוויזיה בזמן הלחיצה),    עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  2. במידה ולא מופיע סימן חיווי, עליך לתאם שירות ללקוח. ראה טבלת יישובים לפי מרכזי שירות בית - קו חום  ראה רשימת מרכזי שירות בית - מוצרי הקרנה
  במידה ולקוח פונה ומתאר כי  המסך מציג פסים לבנים, עליך לוודא עם הלקוח האם התופעה מתרחשת גם כשהממיר כבוי:א.  במידה והתופעה מתרחשת כאשר הממיר כבוי או בסרטי DVD,       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. ב. במידה והתופעה מתרחשת רק כאשר הממיר דולק עליך ואינה מתרחשת בסרטי DVD עליך להפנות    את הלקוח אל חברת הכבלים / לווין. 
עליך לוודא עם הלקוח האם התופעה מתרחשת גם כשהממיר כבוי:א.  במידה והתופעה מתרחשת כאשר הממיר כבוי או בסרטי DVD,       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. ב. במידה והתופעה מתרחשת רק כאשר הממיר דולק עליך ואינה מתרחשת בסרטי DVD עליך להפנות    את הלקוח אל חברת הכבלים / לווין. 
1. במידה וקיים ברשותו של הלקוח ממיר דיגיטלי.      א. עליך לוודא עם הלקוח כי הממיר דולק.     ב. עליך לוודא עם הלקוח כי הוא נמצא על הערוץ הנכון.     ג. עליך לבקש מהלקוח לנתק את הממיר מהחשמל לחברו חזרה ולהדליק אותו.    ד. במידה והלקוח לא יודע לעבור בין ערוצי ה - AV או שלמרות שהממיר דלוק עדיין רואים מסך כחול,          עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.     2. במידה וקיים ברשותו של הלקוח ממיר אנלוגי, עליך לפתוח פעילות מסוג:    תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 3. במידה והלקוח מחובר בצורה אנלוגית כלומר רק באמצעות כבל אנטנה ללא ממיר:    א. עליך לבקש מהלקוח לבדוק כי כבל האנטנה מחובר כראוי.    ב. עליך לבקש מהלקוח לבצע סריקת ערוצים לפי המוסבר בחוברת הוראות ההפעלה.    ג. במידה והלקוח אינו מסתדר בביצוע סריקת התחנות, עליך לפתוח פעילות מסוג:        תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
אופן הטיפול בלקוח שלדבריו רואה תמונה דהויה / עודף צבע בתמונה (צבעי התמונה דהויים או חזקים מדי)  אופן הטיפול עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1. עליך לבקש מהלקוח לשים סרט ב DVD / וידאו.    א. במידה ויש התאמה בין הקול לתמונה בסרט DVD / וידאו : עליך להפנות את הלקוח  לחברת          הכבלים.    ב.  במידה ואין התאמה בין הקול לתמונה בסרט DVD / וידאו:           עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.   2.  במידה וטכנאי כבלים / לווין ביקר בבית הלקוח וקבע כי הממיר תקין,       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
במידה ולקוח מתאר כי תמונתו מרצדת / קופצת: 1. עליך לבדוק עם הלקוח האם ברשותו מכשירים נוספים המחוברים ל - LCD. לדוגמא: DVD / וידאו /     ממיר וכדומה. 2. במידה ויש ברשותו מכשיר נוסף - עליך לברר עימו, האם הריצוד מופיע גם בזמן הפעלת המכשיר     הנוסף.          א.  במידה וכן מופיע - עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.        ב.  במידה ולא מופיע - עליך לעדכנו שהריצוד נובע מהמכשיר הנוסף המחובר ל - LCD.               לדוגמא: אם מדובר בממיר - עליך להפנותו לחברת הכבלים.    
  1. עליך לבדוק עם הלקוח אם הוא רואה חיווי של המסך:      א. האם המסך מציג מספר ערוץ כאשר לוחצים על ערוץ כלשהו.     ב. האם המסך מציג את סרגל הוליום כאשר מגבירים ומנמיכים.     ג. האם המסך מציג תפריט בעת לחיצה על כפתור MENU.      המסך מציג חיווי (אחד מסעיפים א' עד ג' מתקיים) -        עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.      המסך אינו מציג חיווי -       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.  2.  במידה ויש חיווי ואין תמונה עלייך לוודא עם הלקוח האם מחובר לממיר דיגיטלי, במידה ומחובר     לממיר  דיגיטלי, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  3.  במידה וללקוח ממיר אנלוגי / שקע אנטנה: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.  
1. עליך לוודא מול הלקוח האם קיים ניילון נצמד על גביי המסך.2. במידה וקיים ניילון נצמד, עליך לעדכן את הלקוח כי הוא מיועד להגנה על המסך מפני שריטות,     וניתן  להסירו.3.  במידה ולא קיים ניילון נצמד ויש שריטות על גבי המסך, עליך לפתוח פעילות מסוג: עליך להפנות את        הלקוח למרכז שירות קו חום.
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום  דגשים לנציג לא מדובר בתקלה אלה בהפעלה אוטומטית של כתוביות טלטקס.  
יש לנסות ולהחליף פורמט צפיה (16/9 ל- 4/3 או 4/3 ל- 16/9 ) במידה והלקוח לא מצליח להחליף פורמט צפיה, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.
1. עליך לשאול את הלקוח האם התופעה מתרחשת בכל הערוצים. 2. התופעה מופיעה בכל הערוצים:   א. עליך להסביר ללקוח כי מדובר בפיקסלים שרופים, במידה ומדובר על עד 3 פיקסלים שרופים,       הדבר תקין ועומד בהגדרות היצרן.   ב. במידה ולקוח לא מקבל זאת או שמדובר ביותר מ - 3 פיקסלים שרופים,       עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. עליך לפתוח פעילות מסוג: רישום שיחה, סיווג: כללי. במקביל, עליך לשלוח מייל מתוך הפעילות, למרכז השירות הרלוונטי אליו הלקוח הופנה, ולציין בתיאור הכללי כי במידת הצורך יש לעדכן את מנהלת התחום הרלוונטית מבית הלקוח. 3. התופעה לא מופיעה בכל הערוצים / לא ניתן להבין את מהות התקלה:    עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
עליך לבדוק באיזה טווח של זמן מדובר. עד 30 שניות:   עליך להסביר ללקוח כי מדובר במצב תקין וכי מדובר בטווח זמן סביר ששפופרת המסך צריכה בכדי להקרין תמונה אחרי ההדלקה.מעל 30 שניות:  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
עליך לעדכן את הלקוח כי לא מדובר בתקלה ,פסי המידע ודפי המידע של חברות הכבלים והלווין מרצדים וייתכן וירצדו אף ב - LCD, מדובר בשידור של חברות הכבלים והלווין.    דגשים לנציג שים לב,חברת הכבלים שינתה את פס המידע מצבע כחול לאדום ,זוהי לא תקלה.  
1. עליך לבקש מהלקוח לבדוק את חיבורי כבל החשמל לשקע בקיר.  2. עליך לבקש מהלקוח לנסות להדליק את המכשיר מהפנל בחזית מכשיר ה-LCD.  3. עליך לבקש מהלקוח לבדוק כי לחצן ההפעלה לחוץ (לחצן ההפעלה נמצא בצד האחורי שמאלי או     ימני, בהתאם לדגם המכשיר),במידה ולא לחוץ - עליו ללחוץ על לחצן ההפעלה ולנסות להפעיל את     מכשיר ה-LCD דרך השלט.   4.  מכשיר נדלק מהפנל אך לא מהשלט:    עליך להפנות את הלקוח למרכזי שירות ולהגיע עם השלט.  5.  מכשיר עדיין לא נדלק:     עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
עליך לבדוק עם הלקוח מחובר לממיר דיגיטלי / אנלוגי או לשקע אנטנהחיבור לממיר דיגיטלי: עליך לבקש מהלקוח להעביר לערוץ ה - AV בעזרת שלט הטלויזיה.במידה והלקוח לא מסתדר - עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. חיבור לממיר אנלוגי/לשקע אנטנה: עליך לעדכן את הלקוח כי שירות הערוצים האנלוגיים ירד (הפסיק) במרץ 2011. לכן, כל עוד מחובר בכבל RF (כבל המחבר בין האנטנה למסך) לא יוכל לקלוט את השידורים. 
עליך לעדכן את הלקוח כי הופעת מסך שחור במעבר בין ערוצים הינה תופעה תקינה ואינה מעידה על תקלה.     דגשים לנציג יש לעדכן את הלקוח כי פרקי הזמן עשויים לגדול במקרה של חיבור באמצעות ממיר כבלים.  
עליך לבקש מהלקוח לבדוק אם מופיעים שובלים במכשיר הוידאו / DVD.  * לא מופיעים שובלים וידאו/DVD - עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.  * מופיעים שובלים בוידאו/DVD: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום
לקוח התאר כי תמונה מתכווצת או מתרחבת מעבר למסגרת / תרגום נעלם,  א. עליך לעדכן את הלקוח כי עליו לנסות ולהחליף פורמט צפיה (16/9 ל- 4/3 או 4/3 ל- 16/9) ב. במידה וזה לא עוזר / לקוח לא יודע איך, עליך לפתוח פעילות     מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
1. עליך לעדכן את הלקוח כי אות השידור עלול להשתבש ממקורות מתח אחרים כמו מכשירי חשמל   ביתיים וטלפונים ניידים לפרקי זמן קצרים.2. עליך לבדוק עם הלקוח האם התופעה מתרחשת גם     ב - DVD / וידאו, עליך לבקשה מהלקוח לנתק את הכבל מהשקע שבקיר:    א. במידה וכן, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.    ב. במידה ולא, עליך לעדכן את הלקוח שעליו להחליף כבל / לפנות לחברת הכבלים.3. במידה ולקוח מעוניין בהסבר על החלפת כבל עליך לפתוח פעילות מסוג:    תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1. עליך לשאול את הלקוח האם התופעה מתרחשת בכל הערוצים.2. במידה וזה קיים בכל הערוצים מדובר בפיקסלים שרופים,     א. ב מידה ומדובר על עד 3 פיקסלים שרופים, ע ליך לעדכן את הלקוח  כי הדבר תקין ועומד בהגדרות        היצרן.    ב.  עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום. 3. תופעה לא מופיעה בכל הערוצים / לא ניתן להבין את מהות התקלה:    עליך לפתוח פעילות מסוג תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1.  במידה והשוליים השחורים מופיעים בכל הערוצים עליך לבקש מהלקוח לנסות ולהחליף פורמט צפיה   (16/9 ל- 4/3 או 4/3 ל- 16/9)  במידה וזה לא עוזר או שהלקוח לא מצליח להחליף  פורמט צפיה    עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.  2. במידה והשוליים השחורים מופיעים בערוץ אחד בלבד, עליך להסביר ללקוח כי מדובר בשידורי    הערוץ (לא מדובר בתקלה) ולא בבעיה בהגדרות.   
1. עליך לוודא עם הלקוח שמחובר ממיר דיגיטלי.2. במידה ומחובר ממיר דיגיטאלי לטלוויזיה, עליך להסביר ללקוח כי הממיר הוא ה"שולט"והשהיית     התמונה אינה תקלה אלא תגובה של הממיר.3. במידה והתמונה קפאה לחלוטין / הופיעו משבצות על המסך זוהי תקלה בממיר הדיגטלי ,    צריך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים.
עליך לוודא כי קיים ממיר המחובר למוצר.א. במידה וקיים ממיר, עליך לבקש מהלקוח לנתקו ל - 2 דקות ולחברו חזרה. כמו כן עליך להסביר     ללקוח  כי מה שמתאר קשור לממיר ולא למוצר.ב. במידה ולא קיים ממיר / הלקוח לא מקבל את ההסבר שנמסר בסעיף א',     עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
במידה ולקוח פונה ומתאר כי בעת קבלת שיחת טלפון (מזוהה) במכשיר הטלפון שברשותו, עולה הצג של YES (הכחול) ועליו מספר הטלפון, עליך:1. לוודא כי ללקוח ממיר (מפענח) של YES MAX וכי הוא מחובר לקו הטלפון בבית.2. עליך להסביר ללקוח כי לא מדובר בתקלה אלא בפונקציית ממיר (מפענח) ה - YES MAX.3. במידה ולקוח מבקש להוריד / לנטרל את הפונקצייה הזו, עליך להפנות את הלקוח לחברת YES
במידה ולקוח מתאר כי מופיעים לו כתמים ירוקים על המסך, עליך לוודא עם הלקוח אם הכתמים הירוקים מופיעים גם בצפייה ממקור אחר כגון DVD, מחשב: 1. במידה והכתמים אינם מופיעים, עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים. 2. במידה והכתמים מופיעים, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום  דגשים לנציג 1. מספר טלפון YES / הוט 
הדגמים החדשים של טושיבה אשר יש להם תמיכה בעברית (מובנית ו/או ע"י עדכון גרסה) דגמים: L2300 / P2300  (ובעתיד L3300 / L4300)מאפשרים צפייה בסרטים עם כתוביות חיצוניות בעברית (srt).
1. עליך לבקש מהלקוח לנתק את המכשיר מהחשמל ולחברו מחדש.2. עליך לבקש מהלקוח לנסות כעת לכבות ולהדליק את המכשיר מהשלט.3. במידה ועדיין לא ניתן ולהדליק בעזרת השלט, עליך עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום.
1. עליך לבקש מהלקוח להחליף סוללות בשלט. 2. עליך לוודא עם הלקוח כי מרחק השלט מה LCD  אינו עולה על 5 מטרים. 3. עליך לשאול את הלקוח האם קיים ממיר בבית?    קיים ממיר:      עליך לשאול את הלקוח האם השלט של הממיר מפעיל את מכשיר ה LCD?     השלט של הממיר מפעיל את מכשיר ה LCD:    עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות  עם השלט.    השלט של הממיר לא מפעיל את מכשיר ה LCD או לא קיים ממיר:    1. עליך לבקש מהלקוח לכבות ולהפעיל את המכשיר מהכפתור הראשי ולא באמצעות השלט.   2. עליך לבקש מהלקוח לנסות כעת לכבות ולהדליק את המכשיר מהשלט.   3. במידה ועדיין לא ניתן לכבות ולהדליק בעזרת השלט: עליך לתאם שירות טכנאי ללקוח.
כאשר הלקוח מתאר כי הבחין בהתנגשות תדרים במכשיריו החשמליים כגון: 1. שלט הטלוויזיה משפיע על המערכת / DVD  2.  שלט המערכת / DVD מושפע מן הטלווזיה. 3. שלט המערכת / DVD משפיע על הטלוויזיה.    אופן הטיפול 1. במידה ומדובר באחד מהדגמים הבאים:37A3000 37C3000 37WL68 37WL67 42A3000 42C3000 42WL67 42WL68 47WL66 47WL68 סדרת A3500 עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום  דגשים לנציג במידה ומדובר במערכת קולנוע ביתית מדגם SD-47 עליך לציין בקריאת השרות כי מדובר בהתנגשות תדרים וכי יש להצטייד בדיסק תיקון. 
1. עליך לבקש מהלקוח להחליף סוללות בשלט (הכוונה לשלט המקורי). 2. עליך לוודא עם הלקוח כי כפתור שינוי מצב שליטה (קיים בחלק ממכשירי טושיבה), נמצא במצב TV .    כפתור זה נמצא בצד השמאלי של השלט (ראה תמונה).3. עליך לבקש מהלקוח לנתק את הטלוויזיה מהחשמל עד כיבוי נורת הביקורת האדומה ולחבר חזרה ולנסות      להפעיל מהשלט.5. במידה ועדין לא נמצא פיתרון עליך להפנות את הלקוח לפעילויות מסוג: תמיכה טכנית.    
1.       עליך לעדכן את הלקוח כי קוד השלט נקבע ע"י יצרן השלט.2.        עליך לברר עם הלקוח האם הוא מנוי לחברת YES / HOT: א. במידה והלקוח מנוי בחברת YES (לווין) – עליך לברר עימו איזה סוג של שלט יש ברשותו ומה מותג ה-LCD שברשותו:  במידה ומדובר במסך HAIER ובשלט YES המגיע עם ממיר HD – ראה תמונה  , עליך לפתוח  פעילות לתמיכה טכנית.  במידה ומדובר במותג אחר / בשלט אחר (לא HD) – עליך להפנות את הלקוח לחברת YES לצורך קבלת קודים רלוונטיים בהתאם למותג ה-LCD שברשותו.   ב. במידה והלקוח מנוי בחברת HOT (חברת הכבלים) - עליך להפנות את הלקוח לחברת HOT        לצורך קבלת קודים רלוונטיים בהתאם למותג ה-LCD שברשותו.  דגשים לנציג אין לחברת ניופאן קודים לשלטים 
במידה והלקוח מתאר שעוצמת הקול נמוכה ב LCD של HAIER מדגמים L-22T1 / L-19T1 ,עליך להסביר ללקוח שאפשרות להגברת הווליום ניתן לעשות רק על ידי טכנאי ולא בטלפון. במקרה זה,עליך לפתוח פעילות מסוג:שירות חוץ, סיווג: תיקון.  
1. עליך לעדכן את הלקוח כי בממירים של חברת הלויין קיימת שליטה נפרדת על עוצמת השמע. 2. עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים/ הלווין לצורך כיוון עוצמת השמע דרך הממיר. 3. במידה ולקוח פונה לניופאן לאחר בדיקת הנושא עם חברת הכבלים / הלווין והוא מציין כי עדיין עוצמת     השמע נמוכה, עליך עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לבקש מהלקוח להדליק את המכשיר ולהנמיך את הווליום. 2. עליך לבקש מהלקוח לכבות ולהדליק את המכשיר.     א.  במידה והמכשיר נדלק ועוצמת הקול עדיין גבוהה, עליך להפנות את הלקוח          למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.     ב. במידה והמכשיר נדלק ועוצמת הקול נמוכה עליך לעדכן את הלקוח כי המכשיר תקין.  
עליך לבדוק עם הלקוח האם הזמזום נובע מהממיר או מה - LCD, ע"י ניתוק הממיר מהחשמל.  זמזום מהממיר: עליך להפנות את הלקוח לחברת הכבלים. זמזום מהטלויזיה: עליך לבדוק עם הלקוח האם הזמזום נשמע חזק וברור ממרחק של שני מטרים, במידה וכן: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.  
1. במידה והלקוח לא מצליח להגביר או להנמיך באמצעות השלט של ממיר הכבלים / לווין בלבד (כלומר       הוא מצליח להגביר ולהנמיך באמצעות שלט הטלויזיה):    עליך להפנות את הלקוח אל חברת הככלים / לווין. 2. במידה והלקוח לא מצליח להגביר / להנמיך באמצעות השלט המקורי של הטלויזיה:     א. עליך לוודא עם הלקוח שהסוללות שלו תקינות.     ב. עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לנסות לבדוק עם הלקוח האם הרעש שונה מהרגיל.2.  במידה והלקוח מתלונן על רעש חזק מאוד, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום      לטובת תיאום טכנאי.   דגשים לנציג עליך לעדכן את הלקוח כי בדגמי טושיבה  רעש בהדלקה הנשמע כמעין זרם העובר במסך הוא מצב תקין, זוהי מערכת הנועדה לנטרל השפעות אלקטרו מגנטיות על המסך.  
עליך לעדכן את הלקוח כי שידורי הפרסומות משודרים בעוצמת קול גבוהה יותר מהשידורים הרגילים במטרה למשוך את תשומת לב הצופים, אין מדובר בתקלה. 
עליך לעדכן את הלקוח כי התקתוק הוא קול חריקה המופק כאשר מארז ה - LCD מתכווץ ומתרחב כתוצאה משינוי טמפרטורה, תופעה זו מופיעה בעיקר לאחר כיבוי ה - LCD,זוהי תופעה תקינה ואינה מעידה על תקלה.    דגשים לנציג יש לשים לב,לקוח הפונה בעקבות רעשים חזקים וחריגים, עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי. 
עליך לבדוק אם ללקוח יש ממיר דיגיטלי (HOT / YES)?  קיים ממיר דיגיטלי: עליך לעדכן את הלקוח כי בחיבור של ממירים דיגיטליים לא יופיע חיווי עבור שידורים סטריאופוניים מהסיבה שפענוח השמע הסטריאופוני מתבצע בממיר עצמו ולא ב - LCDלא קיים ממיר דיגיטלי: עליך לבדוק בדף מוצר טכני אם בדגם המדובר קיימת תכונת NICAM STEREO ,במידה ודגם ה - LCD אינו כולל תכונה זו ,עליך להסביר ללקוח כי ה - LCD אין יכולת לפענח שידורים סטריאופוניים. לא קיים ממיר דיגיטלי אך קיימת תכונת NICAM STEREO : עליך להפנות את הלקוח  למרכז שירות קו חום
1. עליך לבדוק עם הלקוח אם קיים ברשותו ממיר דיגיטלי.    על הלקוח לנתק את הממיר הדיגיטלי משקע החשמל למשך כדקה ולהחזירו.    במידה והתקלה לא נפתרה עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי. 2. במידה ולקוח לא שומע קול בממיר הדיגיטלי ולא ב DVD, עליך להפנות את הלקוח     למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.  3. במידה וללקוח אין ממיר דיגיטלי או אין DVD עליך לפתוח פעילות מסוג:      תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 
1. עליך לעדכן את הלקוח כי אין מדובר בתקלה ולעיתים כאשר שידורי השמע הסטריאופונים לא יציבים     {בעיקר בערוץ 1 או ערוץ 2 } עוצמת הקול משתנה וזה מלווה לעיתים גם בהפסקה זמנית בשמע. 2. עליך לעדכן את הלקוח כי תופעה זו פחות נפוצה כאשר מחוברים לממיר הדיגיטלי. 3. במידה ותופעה זו מופיעה אף בממיר הדיגיטלי, עליך לבקש מהלקוח לבדוק את השמע    באמצעות חיבור למכשיר DVD / וידאו. 4.  במידה ותופעה זו עדיין מופיעה: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
במידה ונורית חיווי מהבהבת,עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי
1. במידה ולקוח שואל האם קיימת כניסת VGA / D-SUB למכשיר ה - LCD שברשותו, עליך תחילה לבדוק     במפרט הטכני של המוצר בשדה: "חיבורים" האם מצויין מידע זה.2. עליך לעדכן את הלקוח כי מסכי LCD טושיבה מסדרת AV500P (בסיומת P בלבד) לא קיים חיבור    מסוג זה. 3. במידה וללקוח LCD טושיבה מסדרת AV500P והוא מעוניין לחבר מחשב למסך ה - LCD, עליך לעדכנו     כי יכול להשתמש בחיבור HDMI.4. במידה והלקוח אינו מסתדר,  עליך לפתוח פעילות מסוג תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר
כאשר לקוח מציין כי ניסה לחבר ממיר דיגיטלי (של הוט) תומך HD למכשיר שברשותו והוא הבחין כי לא קיים כניסה / חיבור  HDMI, עליך  לבדוק במפרט הטכני בשדה: "חיבורים" האם מצויין מידע זה: 1. במידה וכן מופיע  -  עליך לעדכן את הלקוח שמוצרו אכן תומך HDMI.  2. במידה ולא מופיע -  עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר
במידה ולקוח שואל מהו תקן VESA או האם התקן קיים במתקני התלייה לקיר שניופאן משווקת, תוכלו להיעזר בתשובה להלן :תקן VESA הוא תקן של מכון התקנים למתקני התליה (ולא ל- LCD / פלזמה). התקן קובע את המרחק בין הברגים ומשקל הקיבוע (משקל שהמתקן יכול לשאת). כל מתקני התליה שבהם ניופאן משתמשת במהלך ההתקנות לקיר של LCD או פלזמה הן אכן בעלות תקן VESA. 
1.  עליך לעדכן את הלקוח כי התקלה בממיר המחובר ל - LCD. 2.  עליך להפנות את הלקוח אל חברת הכבלים / לווין 
פלאסמה, LCD וטלוויזיה נכבית / נדלקת לסירוגין: עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לבדוק עם הלקוח האם המפסק הראשי נמצא במצב OFF, בנוסף עליך לבקש מהלקוח לנתק את המכשיר מהחשמל למשך 10 שניות ולאחר מכן לנסות להפעיל את המסך מחדש. 2. במידה והמכשיר עדיין לא נדלק עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
עליך להבחין איזה LCD יש ללקוח: 1. LCD טושיבה:     עליך לפתוח פעילות מסוג: שיחת מנהל, סיווג: מוצר, (מנהל התחום יסביר ללקוח את הסיבה לתקלה,    ויבצע המשך טיפול). 2. LCD אחר שאינו ממותג טושיבה:א. עליך להפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי. ב. במקביל, עליך לפתוח פעילות מסוג: שיחת מנהל, סיווג: מוצר (מנהל התחום יסביר ללקוח את     הסיבה לתקלה, ויבצע המשך טיפול). 
1. עליך לוודא עם הלקוח כי המכשיר מחובר לשקע חשמל. (עליך לוודא חיבורים משני הצדדים)  2. עליך לוודא עם הלקוח אם קיים מתג ראשי ON / OFF שמנטרל את המסך מהחשמל 3. יש לנסות להדליק את המכשיר בעזרת הכפתור שעל גבי המסך עצמו (לא בעזרת השלט). 4. במידה ועדיין לא מסתדר - עליך להפנותו למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.
1. עליך לנסות לבדוק עם הלקוח האם הרעש שונה מהרגיל?2.  במידה והלקוח מתלונן על רעש חזק מאוד: עליך להפנותו למרכז שירות קו חום לטובת תיאום טכנאי.   דגשים לנציג עליך לעדכן את הלקוח כי בדגמי טושיבה, רעש בהדלקה הנשמע כמעין זרם העובר במסך הוא מצב תקין, זוהי מערכת הנועדה לנטרל השפעות אלקטרו מגנטיות על המסך.  
עליך לשאול את הלקוח האם הדליק את המכשיר והוא כבה באופן חד פעמי לאחר 15 דקות?מכשיר כבה: עליך להסביר ללקוח כי כנראה הוא לחץ על מקש ה- SLEEP TIMER (לחצן שמפעיל טיימר כיבוי) בשלט וכי עליו ללחוץ שוב על לחצן ה - SLEEP על מנת לבטל את פעולת הכיבוי העצמאי. 1. עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר. 2. במידה ועדיין לא מסתדר -  עליך הפנות את הלקוח למרכז שירות קו חום לצורך תיאום טכנאי. 
1. עליך לעדכן לקוח כי:      א. מכשירי ה - LCD מצוידים במפענח טלטקסט לועזי בלבד, כמו כן - לא  קיימת אפשרות להתקין         מפענח טלטקסט בעברית.     ב. טלטקס יופיע במידה והערוץ משדר או מאפשר את שירות ה - TXT.       ג. במפרטים הטכניים מטעם ניופאן, ניופאן אינה מתחייבת לתמוך בתכונה זו. דגשים: א.  שידורי טלטקסט בעברית יופיעו בסימנים לא מזוהים.           ב.  טלטקסט משודר רק דרך כבל האנטנה.  
1. עליך להסביר ללקוח כי מדובר בתכונת המוצר.   2. במידה והלקוח מעוניין בשירות חוץ, עליך להפנותו למרכז שירות (ללא חיוב) לצורך ביטול תכונה זאת.
עליך לעדכן את הלקוח כי בחלק מהדגמים נורית החיווי נשארת אדומה גם לאחר ההדלקה וכי   לא מדובר בתקלה במכשיר. 
1. במידה ולקוח מעוניין בתמיכה אודות פירוק סטנד שולחני, עליך לפתוח פעילות מסוג:      תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.     פנימי: משה התומך הטכני מאלקטרוניקס פרו יחזור ללקוח.
1. במידה ולקוח מעוניין בתמיכה אודות פירוק סטנד שולחני, עליך לפתוח פעילות מסוג:      תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.     פנימי: משה התומך הטכני מאלקטרוניקס פרו יחזור ללקוח.
1. במידה ולקוח פונה ומבקש לברר אילו חיבורים ניתן לחבר בכניסת USB, עליך לעדכנו:     א. Flash drive (דיסק און קי) עד נפח 32GB      ב. דיסק קשיח – עד 2TB 2. במידה ולקוח מבקש הסבר נוסף, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, מוצרי הקרנה     ולעדכנו כי תומך טכני יצור עמו קשר בהתאם לתיאום ציפיות.
  1. במידה ולקוח מבקש לברר כיצד רואה סרטים מחיבור USB במסך של טושיבה עליך תחילה לוודא     כי מדובר בדגם של תלת מימד (ראה שדה מפרט טכני) 2. עליך לעדכן את הלקוח כי ניתן לראות סרטי תלת מימד באמצעות חיבור USB באופן הבא:     2.א. מורידים סרט, מפרמטים את disk on key לפי: FAT32         ( Toshiba TL20, Toshiba TL 933, Toshiba TL963)NTFS ( Toshiba WL863) ל disk On Key     2.ב. מעבירים את הסרט ל disk on key     2.ג. סוג הקובץ MKV 3D 3. במידה ולקוח אינו מסתדר, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: מוצרי הקרנה. 4. עליך לעדכן את הלקוח בתיאום ציפיות. איך מפרמטים את ה disk on key? 1. מכניסים את disk on key לכניסת USB של המחשב 2. פותחים "my computer" 3. מסמנים עם כפתור שמאלי "removable disk" 4. הולכים ל format ב file system בוחרים את שיטת הפירמוט:     4. א.. FAT32     4. ב. NTFS  
1. במידה ולקוח מתאר כי בחלק התחתון של ה - LCD ישנו מעין חור / חלל שיש צורך לסוגרו, עליך לעדכנו     כי לא מצורף פקק / שסתום הסוגר את הכניסה של המעמד השולחני. 2. במידה ולקוח אינו מקבל תשובה זו,  עליך לפתוח פעילות מסוג שיחת מנהל, סווג: מוצר
במידה והלקוח מתאר כי רכש LCD FULL HD וקיבל את המוצר באריזה עליה מצויין שהמוצרהינו HD READY, עליך לפתוח פעילות מסוג: שיחת מנהל, סיווג: מוצר
1. עליך לעדכן את הלקוח כי אין אחריות על קורוזיה (חלודה).2. עליך לתאם שירות טכנאי לבדיקת המוצר (הטכנאי יבדוק במה מדובר ויטפל בהתאם בפניית הלקוח).   ראה תיאום שירות טכנאי ראה טבלת יישובים לפי מרכזי שירות בית - קו חום  ראה רשימת מרכזי שירות בית - מוצרי הקרנה 
 הנחיות במידה ונמצא פתרון לשאלת הלקוח, עליך לפעול בהתאם למצויין בשדה אופן הטיפול:   1. מתן פתרון טלפוני ללקוח.   2. פתיחת פעילות מסוג תמיכה טכנית  (ראה חלוקת תפקידים).  3. תיאום שירות בית ללקוח.   4. הפניית הלקוח למרכז שירות.    אופן הטיפול 1. במידה ולקוח פונה ומתאר כי מסך ה - LCD שברשותו מתחמם, עליך לעדכנו כי מדובר בתכונה תקינה    של  המוצר. 2.  במידה והלקוח לא מקבל זאת, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.    
 הנחיות במידה ונמצא פתרון לשאלת הלקוח, עליך לפעול בהתאם למצויין בשדה אופן הטיפול:   1. מתן פתרון טלפוני ללקוח.   2. פתיחת פעילות מסוג תמיכה טכנית  (ראה חלוקת תפקידים).  3. תיאום שירות בית ללקוח.   4. הפניית הלקוח למרכז שירות.    אופן הטיפול 1. במידה ולקוח פונה ומתאר כי מסך ה - LCD שברשותו מתחמם, עליך לעדכנו כי מדובר בתכונה תקינה    של  המוצר. 2.  במידה והלקוח לא מקבל זאת, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: תפעול מוצר.    
 הגדרות High Definition - HD - שידור בהפרדה גבוהה. זוהי שיטת שידור דיגיטלית ברזולוציה גבוהה משמעותית מהפורמטים המקובלים היום, המייצרת תמונה מפורטת יותר, חדה יותר ומדויקת יותר, בה ניתן להבחין בפרטים הקטנים ביותר.  לשיטה זו שני סוגי רזולוציות: 1. HD Ready - קיימת במסכים בעלי רזולוציה 1366X768 ומעלה.    רזולוציה זו מאפשרת להציג תמונה בעלת 720P.  2. FULL HD - קיימת במסכים בעלי רזולוציה 1920X1080 בלבד.     רזולוציה זו מאפשרת להציג תמונה בעלת 1080P וקיימת במסכים בגודל "42 ומעלה.  3. ההבדלים באיכות בין HD Ready ל - FULL HD באים לידי ביטוי רק בשידורי HD. בשידור טלוויזיה     רגיל אין כל הבדל בין השניים, כלומר שהאיכות משתנה בהתאם לתוכן המשודר. ככל שאיכות השידור     גבוהה יותר רצוי שהמסך יהיה FULL HD  אבחנה  כיצד נבצע אבחנה עם הלקוח בין השיטות : 1. מכשירים המיוצרים במזרח - היצרן מציין על גבי האריזה את דגם המוצר בלבד ללא התייחסות לשיטת     השידור.     עליך להסביר ללקוח כי עליו לבצע את האבחנה לפי הרזולוציה הרשומה בקטלוג / בחוברת ההפעלה       בעברית (ראה הגדרות). 2. מכשירים המיוצרים באירופה - היצרן מציין על גבי האריזה את דגם המוצר וכי שיטת השידור     HD-RAEDY בלבד.     עליך להסביר ללקוח כי כך נהוג באירופה וכי עליו לבצע את האבחנה לפי הרזולוציה הרשומה בקטלוג או      בחוברת ההפעלה בעברית (ראה הגדרות).    דגשים  1. סדרות ה - FULL HD  המשווקות בניופאן הן: Z3500, Z3030, XF350 / 351, X3500. 
 הנחיות במידה ונמצא פתרון לשאלת הלקוח, עליך לפעול בהתאם למצויין בשדה אופן הטיפול:   1. מתן פתרון טלפוני ללקוח.   2. פתיחת פעילות מסוג תמיכה טכנית  (ראה חלוקת תפקידים).  3. תיאום שירות בית ללקוח.   4. הפניית הלקוח למרכז שירות.    אופן הטיפול 1. במידה ולקוח מעוניין לברר מהו פאנל מסך LCD / פלזמה, עליך לעדכנו כי:    א. פאנל מסך הוא הזכוכית בלבד (ללא מסגרת, רגלית, רכיבים אלקטרוניים)    ב. ראה דוגמא:  2. במידה ולקוח מעוניין לרכוש פאנל מסך LCD / פלזמה, עליך לפעול לפי נוהל רכישת פאנל מסך 
במידה ולקוח מעוניין בפרטים נוספים, עליך לפתוח פעילות מסוג: תמיכה טכנית, סיווג: ייעוץ לפני רכישה. 46TL933 : מדובר בדגם זהה לדגם 46TL838 הקיים כיום בשוק למעט 3 שינויים: 1. ישנה אפשרות המרת תמונה מ-2D ל-3D. 2. המסגרת בצבע כסף עם נראות זהה לדגם ה-YL. 3. הוכנס פיצ'ר חדש שנקרא WIDI (Wireless Display). הפיצ'ר מאפשר לנו לראות את כל מה שאנו     רואים במחשב ישירות על המסך ב-"אפקט מראה". 55WL863: מדובר בדגם זהה לחלוטין לדגם 55YL863, רק עם מסגרת שחורה ולא כסופה. 
אחריות בינלאומית ניתנת עבור חלק ממותגי ניופאן. על מנת לקבל מידע מלא התקשרו:1-700-700-727 בימים א-ה בין השעות 08:00 ל – 17:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל - 12:00, נציגי השירות ישמחו להעניק לכם שירות.
אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לתקן את המוצר שלך בהקדם האפשרי.  אנו מתחייבים להעניק לך שירות עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במעבדה. במידה ואנו צופים כי זמן התיקון יעלה על שבעה ימי עסקים, נציג מטעמנו יצור עמך קשר טלפוני וישמח לעדכן אותך ולהעניק לך פתרונות במידת הצורך.
נשמח להציע לך תנאי אחזקה למגוון מוצרים. לפרטים נוספים: 1-700-700-727 בימים א-ה בין השעות 08:00 ל – 17:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל - 12:00, נציגי השירות ישמחו להעניק לכם שירות.
לרשותך שירות תמיכה טכנית טלפונית להדרכה קצרה ועזרה בחיבור המוצר שרכשת. נשמח להעניק לכם שירות: 1-700-700-727 בימים א-ה בין השעות 08:00 ל – 17:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל – 12:00 או באמצעות  "צור קשר" באתר זה. נציגי השירות ישמחו ליצור קשר תוך 2 ימי עסקים. תוכל/י להיעזר כמובן גם בחוברת הוראות ההפעלה המסופקת לך עם המוצר.
תוכל/י להעביר לנו את פרטייך המלאים ובקשתך באמצעות אתר זה ונציגי התמיכה הטלפונית שלנו ישמחו לחזור אליך תוך 2 ימי עסקים. קיימת עבורך גם האפשרות ליצור עמנו קשר טלפוני:1-700-700-727 בימים א-ה בין השעות 08:00 ל – 17:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל - 12:00, נציגי השירות ישמחו להעניק לכם שירות. בנוסף, ניתן להגיע לאחד מסניפי רשת ניופאןoutlet  ולהתרשם ממגוון המוצרים ולקבל ייעוץ למוצר אותו ברצונך לרכוש.
לרשותך מספר אפשרויות להזמנה (חשוב לבדוק מראש את דגם המוצר הנמצא ברשותך):                 במוקד שירות הלקוחות 1-700-700-727 בימים א-ה בין השעות 08:00 ל – 17:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל - 12:00.
נשמח להעניק לך שירות מצוין גם לאחר סיום האחריות. לרשותך, באתר זה, רשימת מרכזי שירות בפריסה ארצית חשוב לנו לציין שניופאן משתמשת בחלפים מקוריים וטכנאים מקצועיים. 
אנו מתנצלים על חוסר הנוחות שנגרמה לך. באפשרותך להוריד את הוראות ההפעלה מסעיף המפרט הטכני של המוצר הנמצא באתר זה. 
אנו מתנצלים על חוסר הנוחות שנגרמה לך. אנא שלח את חשבונית הקניה ובצירוף בקשה בכתב עם כל פרטיך לפקס מספר 03-9628332. תעודת אחריות תשלח אליך בדואר עד 10 ימי עסקים.