ניופאן

מימוש הטבה
הדפסה

תקנון מבצע טושיבה 2021

הנדון: תקנון מבצע מסכי TOSHIBA  מאי 2021 

 

במסגרת הטבת "מסכי TOSHIBA של טושיבה", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק החל מחודש מאי 2021 ואילך שירות מסכי טושיבה יינתן ע"י שירות דרים טים.

 

עם המעבר לשירות זה, אנו מרחיבים את השירות וההטבות ללקוחותיכם:

אחריות מלאה ל-3 שנים (1+2) כולל אחריות לפנל.
בשנתיים הנוספות יחויב הלקוח בגין ביקור טכנאי בסך של 249 ₪ כולל מע"מ.

אפשרות לאספקה/הובלה והתקנה במעמד אחד בעלות של 249 ₪ כולל מע"מ.

 

כל המכירות שייעשו החל מחודש מאי יזכו לשירות דרים טים.

ההטבה מתייחסת להתקנה קירית בסיסית בלבד.

 

בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

 

כל הרוכש מוצר/ים מזכה/ים כהגדרתו, בתקופת המבצע, כהגדרתה, זכאי לקבלת ההטבה, כהגדרתה, ובכפוף למפורט בסעיף 6.

 

ההטבה – הובלה והתקנה קירית על גבי מתקן צמוד קיר בלבד במעמד אחד.

 

המוצרים המשתתפים בהטבה הינם כלל המסכים מתוצרת טושיבה המיובאים על-ידי ניופאן

 

ההטבה בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מ 1/05/2021 ועד אשר יעודכן אחרת כולל ,(להלן: "תקופת ההטבה"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 10 להלן.

 

מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

 

ההטבה אינה חלה על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

 

לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

 

אין כפל מבצעים.

 

ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי ההטבה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

 

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההטבה ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

 

לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו  1-700-700-983.

 

תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת ההטבה.