לרכישה באתר
למימוש הטבה

מדפסת לייזר LBP7018

הדפסה בשחור - מהירות 16 עמודים בדקה
הדפסה בצבע – מהירות 4 עמודים בדקה
הדפסת עמוד ראשון 13.6 שניות (בשחור)
מצב חסכון באנרגיה
צריכת חשמל של 1.1 וואט במצב המתנה
עומס עבודה של 15,000 עמודים בחודש
עובי נייר מומלץ 60 to 163 g/m²
להצעת מחיר ולהזמנות