אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

כתב שירות 4 שנות אחריות למכונות כביסה ומייבשי Hoover (יולי 23')

הנדון: תקנון מבצע רכישת מכונות ומייבשי כביסה מתוצרת  "Hoover"

במסגרת מבצע רכישת מכונות ומייבשי כביסה מתוצרת "Hoover", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחות אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע כהגדרתו בסעיף 3 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים והחנויות המורשות כמוגדר ומפורט בסעיף 4 להלן, מוצר מבין המוצרים המפורטים בסעיף 5 להלן אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "מוצר מזכה"), את ההטבות כמפורט בסעיף 7 (להלן "ההטבות"). הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי, או משפחתי.

3. המבצע יחול על לקוח שירכוש בעסקה בודדת לפחות מוצר מזכה אחד, החל מיום 20.7.2023 ועד ליום 15.9.2023 (כולל), או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין השניים (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 14 להלן.

4. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מתוצרת "Hoover" ומהדגמים כפי שמפורט להלן, אשר יובאו על ידי ניופאן, ונרכשו אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה (להלן: "המשווקים המורשים / החנויות המורשות").

5. מוצר מזכה הינו מכונות כביסה ומייבשי כביסה מתוצרת "Hoover" המיובאים על ידי ניופאן מהדגמים להלן:

מכונות כביסה מייבשי כביסה
HWP414AMBC NDC10TSBES
HWP69AMBC HLEC10TCE
H3W28TME HLEC9TCE
H3W47DTE HLEC9TEX
H3TM26TACE HLEC8TEX
H3TM27TACE HLEV9DG
H3TM28TACE HLEV8DG
H3W29TME  

 

6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות כולל. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל הדגמים של המוצרים יחדיו ולא לכל דגם באופן פרטני ומתייחס לסך כולל של המוצרים שיימכרו על ידי המשווקים המורשים והחנויות המורשות, בכל אמצעי שיווק ומכירה שלהם (לרבות באמצעות רכישה באתרי האינטרנט של המשווקים המורשים / החנויות המורשות).

7. ההטבות:

 לקוח שירכוש לפחות מוצר מזכה אחד בעסקה בודדת, יהא זכאי לשתי ההטבות הבאות:

7.1. שובר מתנה אחד בלבד עבור כל עסקה בה נרכש לפחות מוצר מזכה אחד (להלן: "שובר מתנה"), שיזכה את הלקוח לקבל מארז של ארבע (4) מגבות (2 מגבות גוף בגודל 70*130 ס"מ כל אחת 100% כותנה, ו-2 מגבות פנים/ידיים בגודל 50*70 ס"מ כל אחת 100% כותנה) (להלן: "המארז").

7.2. זכאות לתקופת אחריות נוספת מוגבלת למשך 3 שנים (בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין) מתום תקופת האחריות המלאה כאמור, והכל על פי תנאי האחריות הנוספת המוגבלת המפורטים בסעיף 8.2 להלן, וכן בנוסח תעודת האחריות הנוספת המוגבלת אותה יקבל הלקוח בשעת מימוש ההטבה, ובהתאם לתקנון זה ובכפוף לתנאי תעודת  האחריות נוספת מוגבלת המופיעים ב –  https://www.newpan.co.il/page/index?id=2044.

7.3. תנאי האחריות הנוספת המוגבלת: במהלך תקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לא תחול אחריות לגבי כל נזק שיגרם למוצר כתוצאה משבר ו/או נזק במוצר או בחלקיו כגון: חלקי זכוכית, גומי, פח, פלסטיק, נורת סימון ביקורת או תאורה, קילופי צבע, חלקי פלסטיק מעורבים, נזק בדופן פלסטי פנימי של דלת המוצר והאביזרים הפלסטיים הצמודים לו, אוטם הדלת מגומי, וכן כל נזק שיגרם כתוצאה מקורוזיה ו/או שיבושים ברשת החשמל.

8. אופן מימוש וקבלת ההטבות:

8.1 המארז:

8.1.1 על מנת לקבל את המארז הלקוח יכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בע"מ, בכתובת newpan.co.il, ויבחר ב"לשונית מימוש ההטבה" (להלן: "לשונית מימוש") תוך חמישה (5) ימים ממועד רכישת המוצר המזכה.

8.1.2 הלקוח ימלא את פרטיו המלאים כולל דואר אלקטרוני, ויצרף צילום של חשבונית רכישה. לאחר שהליך הרישום יושלם יתקבל אישור זכאות לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בתוך 14 ימי עסקים, בצירוף שובר מתנה דיגיטלי / קוד קופון אחד בעבור כל עסקה בודדת שבה נרכש לפחות מוצר מזכה אחד על ידי הלקוח.

8.1.3 הלקוח יציג באחת החנויות כאמור לעיל את שובר המתנה הדיגטלי ויאסוף את המארז.

8.1.4 יובהר שמימוש הטבת המארז בקסטרו Home, הינו בכפוף לכך שלחנויות קסטרו Home שיקול דעת בלעדי לממש את ההטבה במוצר אחר בשווי המארז.

8.1.5 יובהר שההטבה זמינה בשני צבעים בלבד, ואין התחייבות לגיוון בצבעים בתוך המארז, ובכפוף למלאי הקיים בכל חנות של רשת קסטרו Home, וכי ניתן לממש שובר מתנה אחד בלבד בעבור כל עסקה בודדת בה ירכשו מוצר מזכה ו/או מספר מוצרים מזכים, ההטבה אינה ניתנת להחלפה ולא ינתן כל זיכוי ו/או עודף בתמורה לשובר המתנה הדיגטלי.

8.1.6 מובהר בזאת, כי ניופאן אינה אחראית לכל עיכוב בקבלת המארז הנובע מגורמים שאינם בשליטתה של ניופאן, לרבות אך לא רק, עיכוב שמקורו בחברת קסטרו Home כאשר המימוש של שובר המתנה הדיגיטלי אינו ניתן למימוש באתר קסטרו, ויעשה מול החנויות הפיזיות של קסטרו Home ובהתאם לתנאי המימוש לפי סעיף זה, ובאמצעות הגעתו הפיזית של הלקוח לאחת מחנויות רשת קסטרו Home (למעט חנויות עודפים), לפי רשימת החנויות בלינק להלן: https://www.castro.com/stores).

8.1.7 הלקוח מאשר בזאת כי מילוי הפרטים על ידו ומסירת פרטיו כאמור, כפוף למדיניות הפרטיות של ניופאן ו/או ניופאן אאוטלאט המצויה ב- https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי בעצם פניית הלקוח לשם מימוש ההטבה, הלקוח מאשר כי קרא וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו והסכמתו לכך שניופאן תעשה שימוש במידע אישי אותו הלקוח יעביר ו/או ינגיש לניופאן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור לעיל. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

8.2 אחריות נוספת מוגבלת:

8.2.1 במידה והלקוח בוחר לממש את ההטבה, עליו ליצור קשר עם מוקד השירות של קבלן השירות "מרום שירותים ואחזקה שותפות מוגבלת" (להלן: "קבלן השירות"), בטלפון: 1-700-700-983 בתוך 30 יום ממועד רכישת מוצר מזכה. במסגרת פניה זו למוקד השירות, הלקוח ימסור לנציג השירות את פרטיו לרבות כתובת המייל שלו למימוש ההטבה.

8.2.2 תקופת הזכאות לאחריות הנוספת מוגבלת תחל מתום סיום תקופת האחריות המלאה למוצר מזכה.

8.2.3 עם מימוש ההטבה יעודכנו פרטי הלקוח במערכת ניופאן ו/או קבלן השירות.

8.2.4 הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת הזכאות להטבה זו כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות באתר ניופאן ו/או ניופאן אאוטלאט ו/או של קבלן השירות המצויה ב https://marom-serv.co.il/terms-of-use-and-privacy-policy/ וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, מאשר הלקוח כי קרא את תנאי ההטבה ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן ו/או קבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו יעביר ו/או ינגיש הלקוח לקבלן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

8.2.5 למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בתנאים המפורטים בתקנון זה ובפרט בסעיף 8 זה, הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבות או איזה מהן

9. ביטול עסקת רכישת מוצר מזכה- לקוח שביטל עסקה לרכישת מוצר מזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרתו לניופאן, ישיב את ההטבה במעמד השבת המוצר המזכה שקיבל במסגרת המבצע, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

10. החלפת או שינוי מוצר מזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מבין "המוצרים המזכים" המשתתפים במבצע, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, כאמור בסעיף 9 לעיל.

11. המבצע אינו חל על מוצר מזכה אשר ירכש בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות חנויות ו/או אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

12. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת או להמירה לזיכוי/כסף/מתנה אחרת.

13. אין כפל מבצעים.

14. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

15. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

16. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

17. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו:

1-700-700-983.

18. תקנון זה יוצג באתר ניופאן ו/ניופאן אאוטלט במהלך תקופת המבצע.