אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

תקנון מבצע מיקסר KitchenAid –פותחים את החורף


במסגרת מבצע "מיקסר KitchenAid –פותחים את החורף 2023 ", חברת ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 4 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים (להלן "המשווקים המורשים") כמפורט בסעיף 3, אחד מבין המוצרים המפורטים בסעיף 5 אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים") הטבה כמפורט בסעיף 7 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").    

 

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצרים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי, או משפחתי.

3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים בלבד המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת, באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל אצל המשווק המורשה אליה פנה.

4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בין התאריכים 20/11/23 ועד ליום20/12/23  כולל, או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 15 להלן.

5. המוצרים המשתתפים במבצע הינם מיקסרים מתוצרת והמותג KitchenAid, אשר יובאו על ידי ניופאן, מהדגמים: 5kpm5,ksm156,ksm175,ksm185

6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 200 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים המזכים יחדיו (כל הדגמים יחד) ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

7. ההטבה: לקוח שירכוש את אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי לקבל במתנה סט זוג מחבתות מתוצרת המותג KitchenAid  , בגדלים 20ס"מ + 28 ס"מ  , מדגם –  CC005087-001( להלן "סט זוג מחבתות ").

8. אופן קבלת ההטבה:

8.1. על מנת לממש את ההטבה על הלקוח להיכנס לאתר האינטרנט של ניופאן בכתובת www.newpan.co.il להיכנס ללשונית "מימוש הטבות", ולמלא את פרטיו המלאים כגון שם מלא כתובת מגורים ומספר טלפון, וזאת בתוך 10 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר המזכה.

8.2. לאחר השלמת האמור בסעיף 8.1 על ידי הלקוח ולאחר שישלח ללקוח אישור במייל חוזר בדבר השלמת ההליך, תשלח ניופאן את ההטבה באמצעות דואר שליחים אל בית הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו אושר השלמת ההליך על ידי ניופאן.

8.3. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בכל התנאים המנויים בסעיף זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה.

9. הלקוח מאשר כי מימוש ההטבה על ידו ומסירת פרטיו כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות של ניופאן אואטלאט  המצויה ב https://www.newpanoutlet.co.il וכי במשלוח הבקשה על ידו, הוא מאשר כי קרא וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן תעשה שימוש במידע אישי אותו הוא יעביר ו/או ינגיש לניופאן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור לרבות שיתוף המידע עם צד ג' מטעמה של ניופאן בעבור משלוח ההטבה לבית הלקוח. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

10. ביטול עסקה – לקוח שביטל את עסקת רכישת המוצר המזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המורשה אצלו נרכש המוצר המזכה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע על כל חלקיה, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

11. החלפת או שינוי המוצר המזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מהדגמים המשתתפים במבצע, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע על כל חלקיה, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

12. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר ו/או משווקים שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

13. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

14. אין כפל מבצעים.

15. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

16. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

17. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

18. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו:   
1-700-700-983.

19. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.